Aktiviteter

Sveriges största städer: Yta möter invånare

Denna artikel kastar ljus över hur Sveriges största städer står sig mot varandra, inte bara i antal invånare utan också i hur mycket mark de upptar. Genom att jämföra Sveriges största städer ur dessa två […]